Uncategorized

Początek prac nad ustawą mającą pomóc wysoko-wykwalifikowanym pracownikom

Kilka dni temu grupa senatorów przedstawiła w Senacie projekt ustawy wprowadzającej zmiany do niektórych programów imigracji pracowniczej. Ustawa Immigration Innovation Act of 2015 zawiera następujące rozwiązania:

  • zwiększenie rocznego limitu pracowniczych wiz H-1B do 115,000 (z obecnych 65,000), wraz z możliwością dostosowania limitu do bieżących potrzeb (lecz nie więcej niż 195,000 i nie mniej niż 115,000)
  • usunięcie obecnego limitu 20,000 wiz w kategorii “advanced degrees”
  • wprowadzenie możliwości uzyskania pozwolenia na pracę dla małżonków osób przebywających na wizie H-1B
  • zaakceptowanie stanowiska, iż posiadacze wiz studenckich mogą pomimo przybawania na wizie tymczasowej mieć jednocześnie zamiar pozostania w Stanach Zjednoczonych na stałe (“Dual Intent”)
  • możliwość ponownego wykorzystania wiz imigracyjnych zaaprobowanych przez Kongres w uprzednich latach, lecz nie wykorzystanych przez imigrantów
  • wyłączenie małżonków niektórych osób sponsorowanych przez pracę z podlegania pod limit przyznawanych rocznie wiz
  • wyeliminowanie rocznych limitów wiz pracowniczych przypadających na poszczególne kraje, oraz re-ewaluacja limitu wiz na poszczególne kraje w sponsorowaniu przez rodzinę
  • wprowadzenie dodatkowych opłat przy ubieganiu się o wizę H-1B i imigracyjne wizy pracownicze, które miałyby być wykorzystane w funduszu wspierającym edukację w dziedzinach nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)