Obywatelstwo U.S.A.

Naturalizacja to proces, dzięki któremu osoba nie będąca obywatelem Stanów Zjednoczonych przez fakt urodzenia na terytorium U.S.A. dobrowolnie staje się obywatelem amerykańskim. Zanim jednak obcokrajowiec może ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie musi spełnić kilka waruknów. W zależności od sytuacji, w której obcokrajowiec się znajduje te warunki mogą się od siebie różnić.

Generalnie aby otrzymać obywatelstwo Stanów Zjednoczonych poprzez proces Naturalizacji osoba:

  • musi mieć ukończone 18 lat w momencie złożenia wniosku o Naturalizację;
  • posiadać kartę stałego pobytu na terenie U.S.A. przez co najmniej pięć lat;
  • udokumentować, iż mieszka w stanie lub jurysdykcji danego dystryktu USCIS, w którym ubiegać się będzie o obywatelstwo;
  • udowodnić, iż mieszkała na terytorium Stanów Zjednoczonych przez co najmniej ostatnie pięć lat (liczone od dnia złożenia wniosku);
  • udowodnić, iż fizycznie przebywało się na terytorium Stanów Zjednoczonych przez co najmniej dwa i pół roku (30 miesięcy) w ciągu pięciu lat wstecz licząc od dnia złożenia aplikacji;
  • być w stanie mówić, czytać i pisać w języku angielskim, przynajmniej na poziomie podstawowym;
  • posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii i zagadnień związanych ze Stanami Zjednoczonymi;
  • wykazać się nienaganną postawą moralną;
  • potwierdzić swoje poparcie dla zasad i idei na których oparta jest Konstytucja Stanów Zjednoczonych.