Uncategorized

Nie dajmy się oszukać

Jak to zazwyczaj bywa przy ogłoszeniu nowych programów prawa imigracyjnego, niezwłocznie pojawia się wysyp wszelkiego rodzaju oszustów żerujących na niewiedzy swoich “klientów”. Oszuści Ci, nierzadko dumnie używający tytułu “Notariusz”, specjalista imigracyjny, bądź ekspert imigracyjny obiecują niestworzone rzeczy, sprawiają wrażenie, iż są w stanie wszystko załatwić tylko po to by wyciągnąć pieniądze od nieświadomych imigrantów. W Polsce, tak jak i w wielu innych krajach o podobnym systemie prawnym Notariusz jest osobą, która po ukończeniu studiów prawniczych, zdaniu wielu egzaminów i odbyciu aplikacji notarialnej posiada odpowiednią wiedzę prawną i kompetencje do świadczenia pomocy prawnej. W Stanach Zjednoczonych Notariusz Publiczny jest osobą, która poświadcza jedynie, iż osoba składa podpis na danym dokumencie jest osobą za którą się uważa. “Nadzwyczajne” kompetencje, które notariusz powinien posiadać, to umiejętność weryfikacji, iż imię i nazwisko z dokumentu tożsamości osoby zgadzają się z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej dany dokument, oraz iż osoba stojąca przed notariuszem wygląda na tą ze zdjęcia dokumentu tożsamości. Choć niewątpliwie notariusz spełnia ważną funkcję w naszym życiu publicznym, to należy jednak pamiętać o tym, iż notariusz z Polski i notariusz z U.S.A. to zupełnie co innego.

W ciągu ostatniego tygodnia doszły do mnie słuchy, o pojawiających się plotkach jakie to możliwości nowy program Prezydenta Obamy (DAPA – Defered Action for Parental Accountability) daje ludziom o nieuregulowanym statusie imigracyjnym. Podobno po otrzymaniu pozwolenia na pracę będzie można ubiegać się o bycie sponsorowanym przez pracę: otóż NIE JEST TO PRAWDĄ. Podobno będzie można swobodnie podróżować za granicę: ponownie NIE JEST TO PRAWDA. Pozwolenia na tymczasowy wyjazd za granicę (Advance Parole Document) będą rozpatrywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Podobno osoba objęta programem nabędzie legalny status imigracyjny: NIE – objęcie tym programem nie daje żadnego leglanego statusu imigracyjnego, nie jest prawdą, iż jest to legalizacja, ani tym bardziej amnestia (termin ten, o zgrozo, używany jest nawet przez jednego polskiego prawnika ze wschodniego wybrzeża U.S.A.) – używanie tych terminów stwarza błędne wyobrażenie co do tego czym tym program jest – jest to wyłącznie umowa pomiędzy nieudokumentowanym imigrantem a rządem U.S.A, na podstawie której imigrant ujawni się przed urzędem imigracyjnym, ureguluje swoje należności podatkowe i podda się weryfikacji historii kryminalnej, a w zamian rząd obieca, iż nie będzie deportował danej osoby przez trzy lata, a na ten czas pozwoli osobie otrzymać też pozwolenie na legalną pracę. Tylko tyle.

Proszę, nie dajcie się oszukać osobom obiecującym gruszki na wierzbie. Jeżeli coś wygląda zbyt dobrze, by było prawdziwe, to z pewnością nie jest to prawdziwe. Najlepiej uchronić się przed oszustami imigracyjnymi stosując się do poniższych zasad:

  • Jeżeli potrzebujesz porady prawnej – nie szukaj jej u notariuszy publicznych, w agencjach turystycznych, ekspertów imigracyjnych. Mogą oni pomóc Ci wy wypełnieniu formy, ale tylko na podstawie informacji, których TY udzielisz – jakiekolwiek porady prawne przez nich oferowane mają charakter bezprawny.,/li.
  • Nigdy nie płać nikomu za jakikolwiek druk formy imigracyjnej – druki te są bezpłatne i dostępne na stronie internetowej urzędu imigracyjnego bądź w budynku biura imigracyjnego.
  • Informacje na temat procesu imigracyjnego możesz znaleźć na oficjalnych stronach internetowych agencji imigracyjnych. Oszuści próbują stworzyć swoje prywatne strony internetowe tak, by wyglądały jak oficjalne strony rządowe. Upewnij się, iż strona rządowa ma końcówkę “.gov”.
  • Nie pozwól nikomu zatrzymać oryginały swoich dokumentów (np. paszport, odpis aktu urodzenia, itp.). Osoba, która nalega na zatrzymanie Twoich dokumentów pod jakimkolwiek pozorem może potem nie oddać ich bez uiszczenia niemałej opłaty. Pamiętaj, iż nawet prawnik nie powninien uzależnić wydania Twoich dokumentów od uregulowania rachunku.
  • Nie podpisuj żadnych form in blanco. Nigdy nie wiesz jakie informacje znajdą się na niej po Twoim podpisie.
  • Nie podpisuj żadnego dokumentu na którym znajdują się nieprawdziwe informacje! Kłamstwo ma naprawdę krótkie nogi, a tłumaczenie, iż to oszust przekonał Cię do wpisania takich informacji nie pomoże. W końcu to Ty poświadczyłeś swoim podpisem, iż informacje zawarte na formie są prawdziwe.
  • Zachowaj kopie aplikacji/dokumentów, które zostały wysłane do urzędu.
  • Po złożeniu jakiejkolwiek aplikacji imigracyjnej otrzymasz potwierdzenie złożenia jej bezpośrednio z urzędu. Zachowaj to! Jest to dowód iż złożyłeś daną aplikację!
  • Upewnij się, iż osoba, która oferuje Ci pomoc prawną ma do tego prawo – sprawdź na stronie internetowej palestry stanu, której członkiem jest dany prawnik, czy rzeczywiście figuruje w rejestrze. Możesz też sprawdzić, czy prawnik jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników Imigracyjnych (AILA) pod adresem: http://www.ailalawyer.com/.