Links

Przed przybyciem na konsultację zalecane jest, aby wypełnić poniższy kwestionariusz. Zawarte w kwestionariuszu informacje pomogą lepiej zrozumieć Państwa sytuację imigracyjną, rozważyć dostępne możliwości, oraz opracować strategię dla Państwa sprawy. Wypełnienie i przesłanie do nas kwestionariusza przed terminem konsultacji pozwoli bardziej efektywnie wykorzystać czas podczas samego spotkania konsultacyjnego.

Kwestionariusz w języku polskim: Kwestionariusz Wstępnypdficon

Questionnaire in English: Intake Questionnairepdficon

Samo przesłanie wypełnionego kwestionariusza NIE stanowi zawarcia umowy reprezentacyjnej pomiędzy naszym biurem a Panem/Panią, jednakże wszelkie informacje podane w kwestionariuszu są objęte klauzulą poufności i są chronione tajemnicą zawodową. Jedynie egzekucja osobnej umowy reprezentacyjnej będzie oznaczała stworzenie relacji Klient-Adwokat pomiędzy nami.

 


 

Poniżej znajdują się linki do stron zawierających więcej informacji związanych z imigracją:

Agencje Rządowe

Urząd Imigracyjny (U.S. Citizenship and Immigration Services – USCIS)

Agencja rządowa zajmująca się przyjmowaniem i rozpatrywaniem aplikacji i wniosków imigracyjnych

www.uscis.gov

Departament Stanu (Department of State – DoS), Dział Wizowy

Departament odpowiadający za amerykańskie jednostki konsularne, oraz przyznawanie wiz nieimigracyjnych i immigracyjnych.

usvisas.state.gov

Służba Celna i Graniczna (U.S. Customs and Border Protection – CBP)

Służba odpowiadająca za inspekcję celną, oraz kontrolująca wjazd osób na teren U.S.A.

www.cbp.gov

Przydatne Linki

Elektroniczna Forma I-94

Dostęp do elektronicznej bazy danych zawierającej informacje wjazdowe (numer I-94) oraz historię wjazdów i wyjazdów do/z U.S.A.

https://i94.cbp.dhs.gov

Informacje dla Studentów

https://studyinthestates.dhs.gov

Lista Druków Aplikacji Imigracyjnych

www.uscis.gov/forms

Lista Opłat Imigracyjnych Pobieranych przez USCIS (w formacie PDF)

http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1055.pdf

Powiadomienie Urzędu Imigracyjnego o Zmianie Adresu

https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do

Wyszukiwanie Prawników Imigracyjnych będących członkami AILA:

http://www.ailalawyer.com/

Stop Oszustom Imigracyjnym

http://www.stopnotariofraud.org/index-pl.php