Uncategorized

USCIS oglosil date przyjmowania wnioskow na DACA

USCIS ogłosił, iż rozpocznie przyjmowanie wniosków dotyczących poszerzonego programu DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) z dniem 18. lutego 2015 roku..

Dla przypomnienia DACA zostanie poszerzona tak, by objąć swoim zasięgiem osoby, które wjechały do Stanów Zjednoczonych przed 1. stycznia 2010 (uprzednio 15. czerwca 2007), oraz zniesiony zostanie limit wiekowy, do którego można starać się o DACA (wcześniej obowiązywał maksymalny wiek beneficjenta DACA – 31 lat). Maksymalny czas przyznania benefitów z programu DACA został wydłużony do trzech lat (poprzednio dwa lata).

Więcej informacji o programie DAPA (Deferred Action for Parental Accountability) mającym zapewnić ochronę przed deportacją rodzicom dzieci, które są obywatelami U.S.A. bądź posiadaczami stałego pobytu należy spodziewać się około połowy kwietnia (z planowanym rozpoczęciem przykmowania wniosków na połowę maja b.r.).