Imigracja Pracownicza

W amerykańskim prawie imigracyjnym istnieje kilka dróg oferujących możliwość emigracji do U.S.A. na stały pobyt przez sponsorowanie przez pracodawcę lub poprzez posiadanie odpowiednich, unikalnych zdolności. Każdego roku około 140,000 wiz imigracyjnych związanych z możliwością zatrudnienia przeznaczonych jest dla kwalifikujących się obcokrajowców. Również małżonkowie i dzieci beneficjentów tychże wiz mogą ubiegać się o prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Wizy imigracyjne związane z zatrudnieniem są podzielone na pięć kategori preferencyjnych:

E1 – Pracownicy Priorytetowi – osoby o nadzwyczajnych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, edukacji, sztuki, biznesu i sportu: wybitni profesorowie i naukowcy, niektórzy członkowie zarządu i dyrektorzy międzynarodowych korporacji. (Preferencja Pierwsza)

E2 – Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki i biznesu oraz przedstawiciele określonych zawodów. Są to wysokiej klasy specjaliści posiadający wyższe stopnie naukowe lub ich odpowiedniki, lub tytuł licencjata i co najmniej 5 lat doświadczenia w danej dziedzinie oraz osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki i biznesu. Osoby posiadające tytuł licencjata i stosowne uprawnienie do wykonywania wyuczonego zawodu. (Preferencja Druga)

E3 – Pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani. Są to pracownicy wykwalifikowani z co najmniej dwuletnim doświadczeniem oraz inni pracownicy pracujący na stanowiskach, na które brakuje chętnych w Stanach Zjednoczonych. (Preferencja Trzecia)

E4 – Określoni Specjalni Imigranci. Są to niektórzy duchowni i przedstawiciele wyznań religijnych niektórzy pracownicy organizacji międzynarodowych i członkowie ich najbliższej rodziny, obecni i byli pracownicy rządu Stanów Zjednoczonych, kwalifikujący się na podstawie specjalnych kwalifikacji i rekomendacji oraz powracający rezydenci Stanów Zjednoczonych. (Preferencja Czwarta)

E5 – Inwestorzy. Są to osoby tworzące nowe miejsca pracy dla co najmniej dziesięciu niespokrewnionych ze sobą osób poprzez zainwestowanie minimum 1 miliona dolarów w nowe przedsiębiorstwo w Stanach Zjednoczonych lub minimum 500 tysięcy dolarów w regionach, w których występuje niedobór siły roboczej. (Preferencja Piąta)