Biuletyn Wizowy

Biuletyn Wizowy na miesiąc: Wrzesień 2023

Departament Stanu, we współpracy z Urzędem Imigracyjnym (USCIS) wprowadził nowe reguły dotyczące publikacji comiesięcznego biuletynu wizowego. Dotychczas publikowane były daty (“priority dates”) oznaczające kiedy osoby, który miały złożone petycje imigracyjne przed opublikowaną datą mogły rozpocząć proces zmiany statusu na posiadacza stałego pobytu, oraz mogły ten proces zakończyć, gdyż wiza była już dostępna. Jednakże od następnego miesiąca Biuletyn Wizowy zawierał będzie dwie tabele – jedna z datami, kiedy Departament Stanu będzie mógł przyznać wizę imigracyjną (czyli kiedy proces można zakończyć – “zatwierdzenie aplikacji”), oraz tabelę z datami, kiedy to będzie można rozpocząć proces (czyli złożyć aplikację na zmianę statusu na posiadacza stałego pobytu – “złożenie wniosku”).

UWAGA: Poniższy biuletyn wizowy dotyczy osób pochodzących ze wszystkich krajów świata za wyjątkiem Meksyku, Chin, Indii i Filipin.

 

SPONSOROWANIE RODZINNE

Kategoria Preferencyjna

Złożenie Wniosku

Zatwierdzenie Aplikacji

PIERWSZA PREFERENCJA
Niezamężne córki i nieżonaci synowie obywateli U.S.A. powyżej 21 lat, wraz z ich nieletnimi dziećmi

1 wrzesień 2017

 1 styczeń 2015

DRUGA PREFERENCJA A
Współmałżonkowie i dzieci do lat 21 posiadaczy stałego pobytu

1 wrzesień 2023

 1 styczeń 2018

DRUGA PREFERENCJA B
Dorosłe, powyżej 21 lat, dzieci posiadaczy stałego pobytu

1 styczeń 2017

 22 wrzesień 2015

TRZECIA PREFERENCJA
Zamężne córki i żonaci synowie obywateli U.S.A., ich małżonkowie i nieletnie dzieci

1 marzec 2010

8 styczeń 2009

CZWARTA PREFERENCJA
Rodzeństwo dorosłych (co najmniej 21 lat) obywateli U.S.A., ich małżonkowie i nieletnie dzieci

1 marzec 2008

22 kwiecień 2007

 

SPONSOROWANIE PRACOWNICZE

Kategoria Preferencyjna

Złożenie Wniosku*

Zatwierdzenie Aplikacji

PIERWSZA PREFERENCJA
Wybitni Naukowcy, Menadżerowie Międzynarodowych Korporacji

dostępna

1 sierpień 2023

DRUGA PREFERENCJA
Pracownicy z wyższym wykształceniem

1 grudzień 2022

1 lipiec 2022

TRZECIA PREFERENCJA
Profesjonaliści i Pracownicy Wykwalifikowani

1 maj 2023

1 maj 2020

TRZECIA PREFERENCJA
Pracownicy Niewykwalifikowani

1 czerwiec 2020

1 maj 2020

CZWARTA PREFERENCJA
oraz Pracownicy Religijni

1 październik 2018

1 wrzesień 2018

PIĄTA PREFERENCJA
Inwestorzy

dostępna

dostępna

* – w sponsorowaniu pracowniczym składając wniosek w USCIS o Adjustment of Status należy użyć kolumny “Zatweirdzenie Aplikacji”. Kolumna “Złożenie Wniosku” dotyczy procesowania przez Departament Stanu (ubieganie się o wizę imigracyjną w Konsulacie USA)