Biuletyn Wizowy

Biuletyn Wizowy na miesiąc: Lipiec 2020

Departament Stanu, we współpracy z Urzędem Imigracyjnym (USCIS) wprowadził nowe reguły dotyczące publikacji comiesięcznego biuletynu wizowego. Dotychczas publikowane były daty (“priority dates”) oznaczające kiedy osoby, który miały złożone petycje imigracyjne przed opublikowaną datą mogły rozpocząć proces zmiany statusu na posiadacza stałego pobytu, oraz mogły ten proces zakończyć, gdyż wiza była już dostępna. Jednakże od następnego miesiąca Biuletyn Wizowy zawierał będzie dwie tabele – jedna z datami, kiedy Departament Stanu będzie mógł przyznać wizę imigracyjną (czyli kiedy proces można zakończyć – “zatwierdzenie aplikacji”), oraz tabelę z datami, kiedy to będzie można rozpocząć ten proces (czyli złożyć aplikację na zmianę statusu na posiadacza stałego pobytu – “złożenie wniosku”).

UWAGA: Poniższy biuletyn wizowy dotyczy osób pochodzących ze wszystkich krajów świata za wyjątkiem Meksyku, Chin, Indii i Filipin.

SPONSOROWANIE RODZINNE

Kategoria Preferencyjna

Złożenie Wniosku

Zatwierdzenie Aplikacji

PIERWSZA PREFERENCJA
Niezamężne córki i nieżonaci synowie obywateli U.S.A. powyżej 21 lat, wraz z ich nieletnimi dziećmi

 22 kwiecień 2015

 8 lipiec 2014

DRUGA PREFERENCJA A
Współmałżonkowie i dzieci do lat 21 posiadaczy stałego pobytu

1 czerwiec 2020

 bieżąca

DRUGA PREFERENCJA B
Dorosłe, powyżej 21 lat, dzieci posiadaczy stałego pobytu

1 luty 2016

 1 maj 2015

TRZECIA PREFERENCJA
Zamężne córki i żonaci synowie obywateli U.S.A., ich małżonkowie i nieletnie dzieci

15 kwiecień 2009

8 maj 2008

CZWARTA PREFERENCJA
Rodzeństwo dorosłych (co najmniej 21 lat) obywateli U.S.A., ich małżonkowie i nieletnie dzieci

15 sierpień 2007

22 sierpień 2006

SPONSOROWANIE PRACOWNICZE

Kategoria Preferencyjna

Złożenie Wniosku

Zatwierdzenie Aplikacji

PIERWSZA PREFERENCJA
Wybitni Naukowcy, Menadżerowie Międzynarodowych Korporacji

bieżąca

bieżąca

DRUGA PREFERENCJA
Pracownicy z wyższym wykształceniem

bieżąca

bieżąca

TRZECIA PREFERENCJA
Profesjonaliści i Pracownicy Wykwalifikowani

1 kwiecień 2019

15 kwiecień 2018

TRZECIA PREFERENCJA
Pracownicy Niewykwalifikowani

1 kwiecień 2019

15 kwiecień 2018

CZWARTA PREFERENCJA
Pracownicy Religijni

bieżąca

bieżąca

PIĄTA PREFERENCJA
Inwestorzy

bieżąca

bieżąca