Wizy Nieimigracyjne / Tymczasowe

Istnieje wiele typów wiz nieimigracyjnych pozwalających obcokrajowcom na tymczasowy pobyt w Stanach Zjednoczonych. Która z wiz jest odpowiednia w danej sytuacji zależy przede wszystkim od celu pobytu w U.S.A., choć nie jest to jedyny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze klasyfikacji wizowej.

Najczęściej spotykanymi Wizami są:

Wiza Turystyczna/Biznesowa

Prawo imigracyjne zezwala obcokrajowcom na tymczasowy wjazd do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych, biznesowych lub medycznych. Z tych powodów obcokrajowcy mogą wjechać do U.S.A. przeważnie na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy, choć w niektórych przypadkach możliwe jest zezwolenie na pobyt przez rok czasu. (B-1) Wiza Służbowa przeznaczona jest dla obcokrajowców planujących wjazd do U.S.A. by wziąć udział w negocjacjach biznesowych, konsultacjach, itd., o ile osoba taka nie będzie otrzymywała wynagrodzenia w U.S.A. (B-2) Wiza Turystyczna przeznaczona jest dla obcokrajowców, którzy planują odwiedzić Stany Zjednoczone w celach turystycznych, odwiedzin u rodziny i znajomych lub w celu podjęcia leczenia.

Studenci i Uczestnicy Szkoleń

Studenci i uczestnicy szkoleń, którzy planują postarać się odpowiednią wizę muszą zostać zarejestrowani w systemie SEVIS. Zgodnie z wymaganiami tego systemu instytucja naukowa, w której student będzie pobierał naukę jest zobowiązana do zgłaszania w systemie pewnych informacji o studencie i programie, jak na przykład zakończenie nauki lub kursu przez studenta.

 • (F) Wiza Studenckia pozwala obcokrajowcowi na uczęszczanie do szkoły lub instytucji o charakterze edukacyjnym w Stanach Zjednoczonych. Do tych szkół zaliczają się: szkoły podstawowe, średnie (ale nie oferujące praktycznej nauki zawodu) i szkoły wyższe, jak również inne ośrodki szkoleniowe. Osoby znajdujące się w U.S.A. na wizie studenckiej mogą przebywać na tej wizie przez czas przewidziany na ukończenie studiów;
 • (M) Wizy Studenckie są przeznaczone dla studentów, którzy będą się kształcić w szkołach praktycznej nauki zawodu (np. szkoły techniczne lub konserwatoria);
 • (J) Wizy dla Uczestników Programu Wymiany przeznaczone są dla profesorów, pracowników naukowych, studentów biorących udział w szkoleniu, niektórych studentów uniwersytyckich, nauczycieli i uczestników programów au pair.

Wizy Pracownicze

Tymczasowe wizy nieimigracyjne są przeznaczone dla obcokrajowców, którzy zamierzają tymczasowo pracować w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej spotykane rodzaje tych wiz to:

 • E – Przedsiębiorcy (E-1) lub Inwestorzy (E-2) pochodzący z państwa, z którym Stany Zjednoczone mają podpisany odpowiednią umowę handlową. Celem przyjazdu takiego obcokrajowca powinno być nadzorowanie znacznej wymiany handlowej pomiędzy U.S.A a krajem objętym tą umową handlową (wiza E-1) lub rozwinięcie działalności przedsiębiorstwa, w które osoba ta już zainwestowała lub jest w procesie inwestycji znacznej sumy pieniędzy (wiza E-2).
 • H-1B – wiza przeznaczona dla osób wykonujących zawody specjalistyczne, modeli i modelek, pracowników Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Zawody specjalistyczne to zawody, do wykonywania których wymagana jest wysoce specjalistyczna wiedza zarówno teoretyczna jak i praktyczna, oraz co najmniej Dyplom Bachelor’s Degree.
 • H-2 – przeznaczone są dla pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, udających się do pracy tymczasowej lub sezonowej (H-2A i H-2B).
 • H-3 – przeznaczone są dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych na staż, zorganizowany przez pracodawcę w dziedzinie innej niż uzyskane wykształcenie lub szkolenie.
 • H-4 – przeznaczone są dla małżonków i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia zamierzających towarzyszyć lub dołączyć w USA do posiadaczy wiz typu H-1, H-2 i H-3..
 • Wizy I – przeznaczone dla pracowników zagranicznych mediów, prasy i radia.
 • Wizy L – Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy. Przeznaczone dla pracowników, którzy pracowali i nadal będą pracować na stanowisku kierowniczym (L-1A) lub na pozycji wymagającej specjalistycznej wiedzy.
 • Wizy O – przeznaczone dla osób o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu.
 • Wizy P – przeznaczone dla sportowców, artystów i wykonawców estradowych.
 • Wizy Q – przeznaczone dla uczestników międzynarodowej wymiany kulturowej.
 • Wizy R – przeznaczone dla pracowników religijnych.

Wizy Rodzinne

Niektórzy członkowie rodziny obywatela amerykańskiego lub posiadacza stałego pobytu w U.S.A. mogą również kwalifikować się na następujące wizy nieimigracyjne:

 • Wizy K-1 dla Narzeczonych – przeznaczone dla narzeczonych obywateli amerykańskich, z którymi wezmą ślub w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od wjazdu do U.S.A.
 • Wizy K-3 dla Małżonków – przeznaczone dla małżonków obywateli amerykańskich,, którzy planują wjazd na terytorium U.S.A. na czas rozpatrzenia złożonej już petycji imigracyjnej przez małżonka.
 • Wizy V – przeznaczone dla małżonków i dzieci posiadaczy stałego pobytu w U.S.A.