Legislative Update

Zmiany w regulacjach dotyczących praw jazdy CDL w Illinois

Biuro Sekretarza Stanu stanu Illinois ogłosiło, iż z dniem 6. lipca 2015 roku ulegną zmianie wymagania dotyczące ubiegania się o nowe komercyjne prawo jazdy (CDL) lub o odnowienie już posiadanego komercyjnego prawa jazdy.

Zmianą, która zapewne wzbudza największe kontrowersje jest wymóg udokumentowania posiadania legalnego statusu imigracyjnego. Kierowcy, których ważność prawa jazdy CDL wygasa po dniu 1 lipca 2015 roku będą zobowiązani do przedstawienia jednego z następujących dokumentów: paszportu Stanów Zjednoczonych, odpisu Aktu Urodzenia w Stanach Zjednoczonych, Certyfikatu Naturalizacji, karty posiadacza stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych (“zielona karta”) lub karty pozwolenia na pracę (EAD). Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą zostać przedstawione w oryginale, Biura Sekretarza Stanu nie będą przyjmowały ich kopii.

Nie jest tajemnicą, iż wielu z wykwalifikowanych kierowców CDL nie ma uregulowanego statusu imigracyjnego. Zmiana regulacji dotyczących wydawania praw jazdy CDL najbardziej dotknie właśnie te osoby. Trzeba mieć nadzieję, iż w najbliższym czasie pojawi się możliwość ubiegania się przez nich o legalizację statusu lub chociaż otrzymanie pozwolenia na pracę na podstawie program DAPA.