Uncategorized

Obywatelstwo na kredyt

Osoby kwalifikujące się na złożenie aplikacji o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych mogą od teraz uiścić opłatę za aplikację  (obecnie $680) przy użyciu karty kredytowej. Akceptowalne sa wszystkie główne rodzaje kart (Visa, Mastercard, Discover, American Express), jak również “gift cards” tych wydawców kart. W celu użycia karty kredytowej należy wypełnić autoryzację G-1450 i umieścić ją na wierzchu pakietu wysłanego do USCIS. Mam nadzieję, iż spowoduje to, iż więcej osób kwalifikujących się na obywatelstwo lecz odkładając decyzję o złożeniu aplikacji na przyszłość ze względów finansowych zdecyduje się w końcu na zostanie obywatelem Stanów Zjednoczonych i aktywny udział w kreowaniu naszej rzeczywistości poprzez głosowanie w wyborach.