Uncategorized

Nowe Opłaty USCIS

Najnowsze informacje z imigracyjnego pola bitwy: USCIS ogłosił wprowadzenie zmian w opłatach związanych ze składaniem większości aplikacji i petycji imigracyjnych. Zdecydowana większość aplikacji odnotuje nieznaczny wzrost, generalnie w granicach 10%, to jednak niektóre opłaty zmienią się znacząco. Przede wszystkim opłata za złożenie wniosku o obywatelstwo amerykańskie wzrośnie o ponad 80% z obecnych $640 do $1,170. Z kolei złożenie wniosku o stały pobyt (Aplikacja I-485) wiązało się będzie na pierwszy rzut oka z nieco mniejszą opłatą – obecnie $1,140 w stosunku do planowanej $1,130, lecz diabeł tkwi w szczegółach – do tej pory złożenie aplikacji o pozwolenie na pracę i na dokument pozwalający na podróże międzynarodowe nie wymagało dodatkowych opłat. Po wejściu w życie nowych stawek za każdą z tych aplikacji przyjdzie nam dodatkowo zapłacić: odpowiednio $550 i $590 za zarówno wystawienie nowych dokumentów jak i ich odnowienie. Wynika więc z tego, iż realny koszt złożenia aplikacji o stały pobyt wzrośnie z obecnych $1,225 (włączając w to biometrics fee) do $2,270. Kolejną wartą uwagi zmianą jest wyeliminowanie obniżonej opłaty za aplikację o stały pobyt dla dzieci poniżej 14-go roku życia. Do tej pory w większości przypadków aplikacja złożona przez dziecko wymagała obniżonej opłaty w wysokości $750 – po wejściu w życie niniejszych zmian konieczne będzie jednak uiszczenie pełnej opłaty w wysokości $1,130 (plus ewentualnie opłaty za pozwolenie na pracę oraz advance parole).

Na koniec – USCIS chcąc zachęcić potencjalnych aplikantów do składania niektórych wniosków (o obywatelstwo, imigracyjna petycja rodzinna, odnowienie zielonej karty) on-line będzie pobierał opłaty z nimi związane pomniejszone o $10 w stosunku do wniosków wysyłanych tradycyjnie w postaci papierowej.